1.jpg

 Pomimo miliardowych nakładów na inwestycje kolejowe wzrost liczby podróżnych może w 2020 r. wyhamować. Na polskie tory zaczyna wjeżdżać konkurencja, ale rząd usiłuje ją zatrzymać.

 

 lock

Na części już zmodernizowanych tras obiecywane skrócenie czasu podróży w porównaniu z okresem sprzed remontu jest mało zauważalne. Punktualność pociągów dalekobieżnych dopiero z wydłużoną do 6 minut tolerancją zbliżyła się do 79 proc., a średnie opóźnienia pociągów towarowych przekraczają dziesięć godzin.