4.jpg
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

  W dniu 16 listopada br. roku w Warszawie odbyło się spotkanie w spółce PKP Cargo na którym ustalono jednorazową premię dla paracowników z okazji 15 lecia powstania spółki.

Zarząd PKP Cargo zawarł porozumienie ze stroną społeczną Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy (ZUZP) kończące spór zbiorowy, podała spółka. Uzgodniono wypłatę jednorazowej nagrody w kwocie 600 zł brutto.
 
"Zawarcie Porozumienia kończy spór zbiorowy wszczęty 2 lipca 2015 r. Na mocy porozumienia, strony postanowiły z okazji 15-lecia powstania spółki, wypłacić jednorazową nagrodę specjalną w kwocie 600 zł brutto dla pracowników PKP Cargo S.A. będącym w stanie zatrudnienia i posiadającym minimum 1 rok stażu pracy" - czytamy w komunikacie.
 
W połowie marca br. zarząd PKP Cargo porozumiał się ze stroną związkową w sprawie odwołania akcji protestacyjnej. Zarząd i strona związkowa zgodzili się wówczas zawrzeć w terminie do 30 czerwca 2016 roku porozumienie w zakresie wprowadzania zmian warunków wynagradzania w formie protokołów dodatkowych do ZUZP. W czerwcu br. - zarząd PKP Cargo zawarł porozumienie ze stroną społeczną Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy (ZUZP) odraczające termin zawarcia porozumienia kończącego spór zbiorowy do 31 grudnia br.
 
Niektóre żródła podają kwotę 800 złotych co nie jest zgodne z stanem faktycznym.
 

Ze szczegółami mozna zapoznać się w załoączonym poniżej piśmie.

Pobierz 2016-11-16 - Porozumienie

zzpw