6.jpg

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

 W dniach 29 września – 1 października br. świętowaliśmy jubileusz XXX-lecia powstania Związku Zawodowego Pracowników Warsztatowych, który zorganizowaliśmy w hotelu Best Inn w Bydgoszczy. Uroczyste spotkanie w dniu 30-tego września poprowadził Jacek Zaborowski - członek Zarządu Krajowego ZZPW.

 

DSC 0174

Jacek Zaborowski – przewodniczący Zarządu Zakładowego ZZPW przy PKP Cargo S.A. Śląskim Zakładzie Spółki

W dniu dzisiejszym spotkaliśmy się dziś, by uczcić 30 rocznicę powstania Związku Zawodowego Pracowników Warsztatowych, związku który poprzez swoją działalność próbuje wzmocnić znaczenie i chronić godność pracowników warsztatowych (i nie tylko warsztatowych) wobec wyzwań i problemów w wzajemnych relacjach pomiędzy pracodawcą a pracownikiem, które stają się coraz bardziej skomplikowane z powodu funkcjonowanie przedsiębiorstw kolejowych w otoczeniu walki konkurencyjnej i wolnego rynku – mówi Jacek Zaborowski.

 

Po otwarciu obchodów nastąpiło uroczyste wniesienie sztandaru Związku Zawodowego Pracowników Warsztatowych.

 

dcs 0175

Od lewej: Leszek Wilczek – przewodniczący Zarządu Zakładowego ZZPW przy PKP Intercity S.A. Zakład Centralny, Andrzej Wawrzyszko – przewodniczący Zarządu Zakładowego ZZPW przy PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o. w Zamościu, Justyna Łabiga - wiceprzewodnicząca Zarządu Zakładowego ZZPW przy PKP Intercity S.A. Zakład Centralny, przemawia Robert Czapla - członek Zarządu Spółki PKP Cargotabor

Następnie kolega Jacek Zaborowski przywitał wszystkich zebranych, a także gości w osobach:

Wiceprzewodniczącego Forum Związków Zawodowych Pana Andrzeja Jankowskiego,członka Zarządu Spółki PKP Cargotabor Pana Roberta Czaplę oraz gości, byłych przewodniczących oraz członków Prezydium Zarządu Krajowego, obecnych członków Zarządu Krajowego oraz członków związku którzy zostali oddelegowani do reprezentacji swoich Zarządów Zakładowych.

 

W dalszej kolejności głos zabrał obecny przewodniczący Związku Zawodowego Pracowników Warsztatowych Jacek Przepiórzyński, który odczytał treść listu gratulacyjnego od Sekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Pana Andrzeja Bittela a następnie wygłosił własne przemówienie.

 

DSC 0759 min

Jacek Przepiórzyński  - przewodniczący ZK ZZPW oraz przewodniczący Związku Zawodowego Pracowników Kolei i Transportu IC Południe

Pobierz 2021-09-30 - List gratulacyjny Sekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Andrzeja Bittela,

Pobierz 2021-09-30 - Przemówienie Przewodniczącego ZK ZZPW Jacka Przepiórzyńskiego

Pobierz 2021-09-30 - List gratulacyjny Prezesa PKP PLK S.A Ireneusza Merchla.

 

Następnie głos zabrał Wiceprzewodniczącego Forum Związków Zawodowych Pana Andrzej Jankowski który odczytał list gratulacyjny od Przewodniczącej Forum Związków Zawodowych Doroty Gardias.

Pobierz 2021-09-30 - List gratulacyjny Przewodniczącej FZZ Doroty Gardias.

 

Po przemówieniach zostały rozdane okolicznościowe statuetki z okazji XXX-lecia powstania Związku.

 

Na koniec części oficjalnej kolega Jacek Zaborowski poprosił wszystkich o powstanie, aby z należnym szacunkiem został wyniesiony sztandar ZZPW.

 

A.K.

-------

Po zalogowaniu, znajdziecie komplet materiałów do pobrania który zawiera m.in. dokumenty, projekty statuetek oraz… przykłady humoru.

 

 

 lock