1.jpg

 

Ustawa o związkach zawodowych przewiduje szereg przepisów karnych.

W pierwszej kolejności, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o związkach zawodowych, karze grzywny albo karze ograniczenia wolności podlega ten, kto w związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją:

 Wciąż czekamy na dane z ubiegłego roku, ale przypomnijmy sobie wyniki, które Państwowa Inspekcja Pracy zaprezentowała w sprawozdaniu ze swojej działalności w 2017 roku. Wyniki nie były zbyt optymistyczne, bo aż co czwarta kontrola wykazała nieprawidłowości. Myślicie, że coś się poprawiło? Zobacz, jak oszukują polscy pracodawcy!

Prawie 90-proc. wzrost skali zwolnień grupowych idzie w parze z rekordowym niedoborem pracowników.

Cięcia zatrudnienia w sieci handlowej Tesco oraz w bankach, które objęły m.in. setki pracowników Santander Banku, BNP Paribas, Pekao i Getin Noble Banku, miały duży wpływ na ubiegłoroczny wzrost liczby Polaków zmuszonych do odejścia z pracy w ramach zwolnień grupowych.

 Aby dokonać zwolnienia grupowego, pracodawca musi dopełnić wielu obowiązków. Nie z każdym pracownikiem będzie też mógł rozwiązać stosunek pracy

 Projekt nakładający na firmy obowiązek podawania wynagrodzenia w ofertach pracy prawdopodobnie wyląduje w koszu