1.jpg

 Związki zawodowe nie mogą skutecznie rozpostrzeć parasola ochronnego nad działaczem, który popełnił przestępstwo. Warto jednak zbadać relację odwrotną: status pracownika, który nie jest członkiem związku zawodowego, a zamierza skorzystać z uprawnień poza-związkowych, które związek zastrzegł sobie — w porozumieniu z pracodawcą — na wyłączność

 Bo firmy zarabiają kosztem pracowników

 9 proc. skontrolowanych firm zaniżało minimalną stawkę godzinową - poinformował Główny Inspektor Pracy Roman Giedrojć

 Delegat zamiast związku zawodowego

 Nowe uprawnienia związków zawodowych a tajemnice spółki