6.jpg

  Proceder niepłacenia składek ubezpieczeniowych i nierespektowanie praw pracowniczych - takie m.in. nieprawidłowości wykazała kontrola NIK, którą przeprowadzono w obszarze tak zwanego outsourcingu pracowniczego.

  Rola związków zawodowych w procesie redukcji etatów

  Zapis rozmowy z szefem na ukrytym dyktafonie można zamienić na odszkodowanie

ZZ to organizacja społeczna zrzeszająca na zasadzie dobrowolności ludzi pracy najemnej. Jej celem jest obrona interesów społeczno-ekonomicznych. Tworzona może być według kryteriów gałęzi produkcji, zawodu lub regionu, w którym operuje. Związki ponadto mogą rozwijać działalność samopomocową, edukacyjną czy kulturalną. (obszerny)

 W Polsce ponad 2 mln pracowników utrzymuje się z zajęć wykonywanych na podstawie umów cywilnoprawnych (o dzieło i zleceń) lub pracuje na samozatrudnieniu.