4.jpg

  Będą skargi na uznaniowy system wynagradzania?

  Związki zawodowe zajmują się nie tylko kontrolą przestrzegania prawa pracy w firmie oraz obroną zbiorowych praw pracowników - zajmują również stanowisko w indywidualnych sprawach pracowniczych - DGP z 2016.05.17

  Obowiązek pisemnego zawarcia umowy o pracę lub potwierdzenia na piśmie jej warunków przed podjęciem pracy wprowadził w piątek do kodeksu pracy Sejm, przyjmując rządowy projekt nowelizacji. Zmiana ma wejść w życie 1 września 2016 r. (pap)

  Prowadzenie sporu zbiorowego z pracodawcą będzie możliwe, o ile zainicjuje go lub przyłączy się do niego reprezentatywny związek zawodowy. To założenia nowego projektu zmiany w ustawie o rozwiązywaniu sporów zbiorowychktóry trafił już do RDS - opisuje Gazeta Prawna

 Jeśli chroniony pracownik ma być zwolniony na podstawie przepisów szczególnych, związek zawodowy ma aż 14 dni na wydanie opinii w tej sprawie. Na dodatek jest ona wiążąca dla pracodawcy - pisze Rzeczpospolita