3.jpg

  Komunikat prasowy + treść porozumienia

  Po 17 godzinach negocjacji (będących kolejnym etapem rozmów toczących się od maja 2017 r.) nie udało się osiągnąć porozumienia w sprawie rekompensat dla wszystkich pracowników Przewozów Regionalnych za brak podwyżek płac od 2013 r

 Porozumienie pomiędzy stronami Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników zatrudnionych przez Zakłady PKP CARGO S.A.