4.jpg
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

  Rząd przedstawił propozycję zmian do ustawy o związkach zawodowych. Prace nad nowymi rozwiązaniami to bezpośredni skutek wniosku OPZZ do Trybunału Konstytucyjnego odnośnie przeszkód w prowadzeniu działalności związkowej.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

 W dniu 1 czerwca br, w Warszawie odbyło się drugie posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. Kolejnictwa.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

2016 13 15 sepol trojstronnyPierwszy raz od 2012 roku odbyło się posiedzenie Zespołu Trójstronnego do spraw Kolejnictwa, w skład którego wchodzą przedstawiciele strony rządowej, pracodawców kolejowych oraz pracowników. Posiedzenie, w którym uczestniczyli wiceministrowie infrastruktury i budownictwa: Kazimierz Smoliński i Piotr Stomma, odbyło się 15 lutego 2016 r.