7.jpg

W spotkaniu udział wziął pełniący ówcześnie obowiązki prezesa Adam Purwin, obecnie już prezes, oraz Joanna Drozd, dyrektor Biura Zarządzania Zasobami Ludzkimi w spółce - będzie ona również odpowiedzialna za kontakt z organizacjami związkowymi. Spotkanie miało charakter informacyjny i zostało podzielone na dwie części.

Na wstępie omówiono sprawy w PKP Cargo. Poinformowano, iż od dnia 2 grudnia ub.r. do 28 lutego br. trwają zapisy na akcje pracownicze przysługujące pracownikom PKP Cargo oraz spółek zależnych z Paktu Gwarancji Pracowniczych.

Przypomnijmy - na ostatnim spotkaniu w dniu 22 stycznia br. padła propozycja podwyżki płacy zasadniczej o 2,1% dla każdego zatrudnionego pracownika objętego Paktem Gwarancji Pracowniczych, co przekłada się na kwotę 38 zł brutto.