2.jpg

  Sfinalizowano spór zbiorowy zainicjowany w dniu 8 czerwca 2010 roku. Organizacje związkowe podpisały we wtorek, 27 sierpnia 2013 r. z pracodawcą porozumienie w sprawie podwyżek wynagrodzeń w PKP Intercity S.A.. Z dniem 1 września br zwiększą się one średnio o 100 zł brutto na pracownika. Kolejny wzrost płac o 120 zł zaplanowano z dniem 1 lipca 2014 r.

2013 04 11 lipsk 1W dniach 9-11 kwietnia w Lipsku odbyła się kolejna - XIV Międzynarodowa Konferencja pt Obrona Europy Socjalnej ! - doświadczenia transgraniczne, współorganizowanej w Lipsku przez Europejski Instytut Związków Zawodowych oraz trzy fundacje niemieckie – Otto Brennera, Hansa Bocklera i Friedricha Eberta.