6.jpg
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

 2014 09 14 protest warszawaW dniu dzisiejszym udało się uwiecznić na zdjęciach przemarsz wielu organizacji związkowych zrzeszonych w trzech centralach związkowych FZZ, OPZZ, oraz Solidarność, od Stadionu Narodowego przy którym zaparkowało większość autokarów przybyłych na dzisiejszą manifestację, mostem księcia Józefa Poniatowskiego, dalej ulicą Nowy Świat, Krakowskim Przedmieściem na plac Zamkowy.

W dniu dzisiejszym udało się uwiecznić na zdjęciach przemarsz wielu organizacji związkowych zrzeszonych w trzech centralach związkowych FZZ, OPZZ, oraz Solidarność, od Stadionu Narodowego przy którym zaparkowało większość autokarów przybyłych na dzisiejszą manifestację, mostem księcia Józefa Poniatowskiego, dalej ulicą Nowy Świat, Krakowskim Przedmieściem na plac Zamkowy. W trakcie przemarszu związkowcy skandowali m.in. Czas na strajk, Strajk generalny, Przywróćmy godność pracowników. Słychać dźwięki bębnów, trąbek i gwizdków. Widać flagi i emblematy związkowe, większość demonstrujących nosi kamizelki związkowe. Maszerujący ze Stadionu Narodowego związkowcy z FZZ skandowali -  Dość tchórzy na stanowiskach ministerialnych, Nie ma zgody na elastyczny czas pracy.

2014 09 14 protest warszawa

Na zdjęciu Związkowcy reprezentujący centralę Forum Związków Zawodowych do której należy nasza organizacja

 

Związkowcy wysłali do prezydenta petycję. Jej treść poniżej.

Szanowny Panie Prezydencie!

Jako głowa państwa jest Pan najwyższym przedstawicielem Rzeczpospolitej Polskiej i Pańskim obowiązkiem jest czuwanie nad przestrzeganiem Konstytucji. Dlatego zwracamy się do Pana z apelem, by podjął Pan wysiłki na rzecz odbudowania dialogu społecznego wpisanego przecież w ustawę zasadniczą. Od wielu miesięcy w Polsce pogłębiają się negatywne zjawiska społeczne: rośnie skala bezrobocia, ubóstwa, wykluczenia społecznego, coraz wyższy odsetek pracowników nie ma stabilnego zatrudnienia, coraz większa jest skala łamania praw pracowniczych.

Większość Polaków i Polek pesymistycznie patrzy w przyszłość, narastają niepokoje społeczne! Forum Związków Zawodowych, NSZZ „Solidarność” i Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych postanowiły wspólnie zaprotestować przeciwko antypracowniczej, antysocjalnej polityce rządu. Nie godzimy się na dalsze lekceważenie społeczeństwa przez obóz rządzący. Ludzie są zdeterminowani, nie mogą dłużej żyć w biedzie i niepewności! Nie chcą masowo emigrować za chlebem, wychowywać na obczyźnie swoich dzieci!

Przyjechaliśmy do Warszawy nie po to, aby paraliżować miasto. Chcemy bardziej godnego życia, lepszych perspektyw dla wszystkich obywateli. W tych dniach wręczyliśmy petycje przedstawicielom siedmiu ministerstw rządu Donalda Tuska. Przedstawiliśmy w nich konkretne zarzuty i postulaty dotyczące sytuacji w poszczególnych dziedzinach gospodarki. Teraz proponujemy, by Pan Prezydent zaznajomił się z nimi. Bylibyśmy radzi, gdyby stały się one przyczynkiem do Pana inicjatywy ustawodawczej.

W ostatnich miesiącach dwukrotnie Trybunał Konstytucyjny uznał za sprzeczne z ustawą zasadniczą ustawy, które pomimo naszych negatywnych opinii Pan podpisał. Chodziło o zmiany dotyczące norm czasu pracy osób niepełnosprawnych oraz przepisy odbierające pracownikom dodatkowy dzień wolny za święto. Teraz podpisał Pan bez konsultacji ze stroną społeczną kontrowersyjne i budzące duży opór społeczny przepisy dotyczące liberalizacji Kodeksu Pracy, mimo że obiecywał Pan podjęcie rozmów ze związkowcami. Niestety skończyło się na zapowiedziach i to w sytuacji gdy w tym samym czasie konsultował Pan swoje decyzje z przedstawicielami środowisk pracodawców.

My, związkowcy nie widzimy obecnie innego wyjścia niż na ulicy walczyć o prawa socjalne i obywatelskie. Rząd nas nie słucha i nie bierze pod uwagę żadnych naszych propozycji. Pan jako Prezydent jest jedyną osobą, która może zainicjować zmiany mające na celu przeciwdziałanie negatywnym, szkodliwym społecznie zjawiskom i doprowadzić do przywrócenia realnego, a nie pozorowanego dialogu społecznego.

ak