6.jpg
 • 19 lutego 1991 uchwalony został statut związku
 • 20 marca 1991 w rejestrze związków zawodowych prowadzonych przez Sąd Wojewódzki w Warszawie został zarejestrowany Samorządny Związek Pracowników Warsztatowych Służby Trakcji, Wagonów i Samochodowni Polskich Kolei Państwowych, z siedzibą w Lokomotywowni w Zamościu-Bortatyczach
 • Luty 1999 - przeniesienie siedziby zarządu krajowego do Warszawy
 • 2000-2002 - związek członkiem centrali związkowej Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych
 • 2002 - współuczestnictwo w utworzeniu centrali związkowej pn. Forum Związków Zawodowych
 • 16-17 października 2003 - V Zjazd Delegatów ZZPW w Suścu
 • 5 listopada 2006 - uroczyste poświęcenie sztandaru związku w Częstochowie
 • 10 listopada 2006 - uroczyste obchody 15-lecia związku w siedzibie PKP S.A. w Warszawie
 • 18-19 października 2007 - VI Zjazd Delegatów ZZPW w Wiśle
 • 19-21 października 2011 - VII Zjazd Delegatów ZZPW w Zakopanem
 • 7-8 pażdziernika 2015 - VIII Zjazd Delegatów ZZPW w Kołobrzegu
 • 2-4 października 2019 - IX Zjazd Delegatów ZZPW w Międzyzdrojach