5.jpg

 To przypomina, sięgając po sportowe porównania, mecz bokserski, w którym przeciwnicy sprawdzają słabe punkty przeciwnika. Na tym ringu walczą związki zawodowe z rządem, reprezentowanym przez Polską Grupę Górniczą. Czy w sobotę (18 stycznia) „zawodników” pogodzi prezydent Andrzej Duda?

 – Głównym celem związków jest odwołanie mojej osoby. Dlatego przedstawiają szpital w niekorzystnym świetle, żeby go zdyskredytować, piszą anonimowe listy otwarte, do mediów i władz zwierzchnich. Dzięki związkom mieliśmy w szpitalu już ok. 100 kontroli – mówił już w listopadzie 2019 roku Krzysztof Bałata

 Związek Zawodowy Związkowa Alternatywa domaga się konsekwentnego egzekwowania zasady równej płacy za tę samą pracę. Na razie dobre praktyki nie obowiązują ani firm prywatnych, ani państwowych.

 Zanim Kaufland przejmie pracowników

 Ewa Rygiel, wieloletnia przewodnicząca Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych w Szpitalu Wojewódzkim im. o. Pio w Przemyślu została wyrzucona z pracy. To kolejna działaczka związkowa w regionie zwolniona dyscyplinarnie.