1.jpg

 Inspekcja pracy ma pełne ręce roboty

 Organizacje zwiaązkowe, w tym Solidarność, organizuja? dwie konferencje w Katowicach i Brukseli, w trakcie których zamierzają przedstawicć sposoby na wła?czenie się w światowe działania na rzecz ochrony klimatu

PGE ma porozumienia w sprawie płac ze związkami spółek grupy

 OZZPiP: jesteśmy na ostrzu noża

 Widmo strajku podziałało?