1.jpg

 Organizacje zwiaązkowe, w tym Solidarność, organizuja? dwie konferencje w Katowicach i Brukseli, w trakcie których zamierzają przedstawicć sposoby na wła?czenie się w światowe działania na rzecz ochrony klimatu

 

 lock