7.jpg

- Łatwiej zrzucić odpowiedzialność na górników i związki zawodowe niż zrobić cokolwiek, by zmniejszyć obciążenia fiskalne wobec branży, czy wreszcie wyeliminować patologie oraz zwykłe złodziejstwo, które do dziś drąży górnictwo - twierdzi Bogusław Ziętek, szef Sierpnia 80. Więcej

Związkowcy żądają zmiany w regulaminie świadczeń socjalnych. Chcą, by pieniądze trafiały bezpośrednio do pracowników, a nie były przeznaczane na dofinansowanie imprez i wycieczek związkowych. Po drugie, żądają zaprzestania zatrudniania pracowników na stanowiskach obsługi kolejek spalinowych w temperaturze powyżej 33 stopni Celsjusza. Przejdź

Związek Zawodowy „Miedziowi” zawiązuje się właśnie w Zakładach Górniczych Lubin. Wśród jego założycieli jest Marcin Braszczok – do niedawna szef zakładowego Związku Zawodowego Pracowników Przemysłu Miedziowego, dziś inicjator nowego ruchu, który po zaledwie trzech dniach zyskał kilkuset sympatyków.  

Zarząd MOZ ZZPP KHW S.A. otrzymał Interpretację Indywidualną do wniosku KHW S.A. dotyczącą podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego z tytułu rekompensaty wypłaconej na podstawie PDO Więcej

Pełny materiał