7.jpg

 Jan Guz został ponownie wybrany na przewodniczącego Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych. Podczas rozpoczynającego się w czwartek IX Kongresu OPZZ delegaci zgłosili dotychczasowego szefa związku jako jedynego kandydata na funkcję przewodniczącego.

 Dwa kolejne związki zawodowe wycofują się ze sporu zbiorowego

 Związki licytują podwyżkę. Praca minimalna wzrośnie o 283 zł?

 27 lat temu uchwalono ustawę o związkach zawodowych. W tej chwili trwają pracę nad jej nowelizacją. Nie wszystkie propozycje zmian podobają się pracodawcom i związkowcom

Spółka podała wysokość podwyżek dla górników