6.jpg

 Pracownicy o pomoc proszą radnych, radni apelują o "odsunięcie" dyrektora

 ... jak międzynarodowe korporacje łamią praworządność w Polsce

 

 Związki zawodowe chcą zmian w przepisach dot. postępowań dyscyplinarnych dla nauczycieli, m.in. sprecyzowania, co należy rozumieć pod pojęciem "dobro dziecka" oraz wydłużenia czasu na wyjaśnienie sprawy przez dyrektora przed złożeniem wniosku do rzecznika dyscyplinarnego.

 Kością niezgodny jest w pierwszej kolejności wysokość czternastych pensji, które w lutym mają otrzymać górnicy w poszczególnych kopalniach

 

 "Działacie sprzecznie z prawem"