1.jpg

 Zmieniło się centrum nadzoru nad firmami spod szyldu PKP. Kierunek rozwoju zależy od tego, czy dojdzie w nich do zmian personalnych.

 Grupa PKP Cargo przewiozła w Polsce 8,1 mln ton towarów w listopadzie 2019 r. (-8,9% m/m), przy pracy przewozowej wynoszącej 2 mld tkm (-10% m/m), podała spółka.

 Kilkaset pociągów kontenerowych rocznie ma docierać Nowym Jedwabnym Szlakiem z Chin do Sławkowa (Śląskie), gdzie kończy się wiodąca ze Wschodu linia o szerokim rozstawie toru – szacuje spółka PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa. Firma inwestuje ponad 800 mln zł w modernizację infrastruktury i taboru.

 PKP Cargo zawarło kolejną ważną umowę na przewozy węgla dla Enei Wytwarzanie

 Rozgląda się zarówno kraju jak i za granicą