6.jpg

 PKP Cargo ma problemy z UOKiK, kolejna kara za niewykonanie zaleceń z poprzedniej kary

 Liderem PKP Cargo

 Grupa PKP Cargo ubiega się o dofinansowanie projektów intermodalnych

 Prezes pilnie poszukiwany

 wzrosły ceny złomu