5.jpg

 Ze względu na wzrost cen złomu na dzień 31 grudnia 2017 r. w stosunku do cen przyjętych przez PKP Cargo do wyceny wartości taboru kolejowego w poprzednich okresach, zarząd podjął decyzję o dokonaniu aktualizacji wartości taboru kolejowego

 

 lock