5.jpg

 Zarząd PKP Cargo rekomenduje walnemu zgromadzeniu przeznaczenie całego zysku za 2017 r. w wysokości 93,97 mln zł na kapitał zapasowy i pokrycie strat z lat ubiegłych, poinformowała spółka

 Newag podpisał umowę z PKP Cargo, wartą 388 mln zł netto na modernizację 60 lokomotyw spalinowych

 Grupa PKP Cargo w lutym przewiozła 8,4 mln ton towarów, o 11 proc. więcej rdr, a praca przewozowa wyniosła 2,2 mld tkm, o 10,6 proc. więcej rdr - podała spółka w komunikacie

 Stawiamy na umacnianie grupy PKP Cargo na rynku krajowym i europejskim

 Z państwowych firm na liście firm płacących pracownikom mniej niż 5 tys. zł brutto miesięcznie jest tylko PKP Cargo.
Lider wynagrodzeń płaci 12 tys. zł miesięcznie