6.jpg

 Rada Nadzorcza Spółki, w wyniku przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego, w dniu 26 marca 2018 r. podjęła uchwałę o powołaniu w skład Zarządu PKP CARGO S.A. z dniem 27 marca 2018 r. Pana Czesława Warsewicza, powierzając mu funkcję Prezesa Zarządu oraz Pana Leszka Borowca, powierzając mu funkcję Członka Zarządu ds. Finansowych.

Aktualny skład Zarządu przedstawia się następująco:

Pan Czesław Warsewicz – Prezes Zarządu

Pan Leszek Borowiec – Członek Zarządu ds. Finansowych

Pan Grzegorz Fingas – Członek Zarządu ds. Handlowych

Pan Witold Bawor – Członek Zarządu ds. Operacyjnych

Pan Zenon Kozendra – Członek Zarządu Przedstawiciel Pracowników


PKP Cargo

 

 

 lock