6.jpg

 Akcjonariusze PKP Cargo zdecydują o przeznaczeniu zysku netto za 2017 r. na kapitał zapasowy i pokrycie strat z lat ubiegłych, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie zwołane na 13 czerwca.

 Celem jest integracja i optymalizacja procesów w grupie

 Rosnie masa i praca, ale maleje udział

 W związku ze śmiercią Pana Marka Podskalnego, w dniu 24 listopada 2017 r. wygasł mandat Członka Rady Nadzorczej PKP CARGO Z uwagi na fakt, iż Pan Marek Podskalny był Członkiem Rady Nadzorczej PKP CARGO wybranym z ramienia pracowników, Rada Nadzorcza podjęła niezbędne działania celem uzupełnienia składu Rady Nadzorczej

 Czesław Warsewicz, PKP Cargo: Chcemy przejąć jak najwięcej „tortu” przewozowego