7.jpg
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

  Grupa działaczy ZZPW spotkała się w dniu 21 października w siedzibie Spółki Przewozy Regionalne, z Grzegorzem Woźnym, dyrektorem pionu pracowniczego.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

  11 października br członkowie zarządu naszej organizacji zakładowej przy Zakładzie Północnym PKP Intercity S.A. w Gdyni, wraz z członkami Prezydium ZK ZZPW - Zenonem Chylickim, wice przewodniczącym  oraz Maciejem Michalczonkiem, sekretarzem generalnym, zapoznali się z interesującą ekspozycją Izby Historii Kolei w Słupsku. Oprowadzającymi byli jej długoletni opiekunowie - Edward Kasierski oraz Ryszard Nikitiuk. Z przyjemnością wpisano się też do Księgi Pamiątkowej Izby.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

 2013 trakoWśród zagranicznych wystawców tegorocznej edycji Trako, najliczniejszą grupę stanowią firmy z Niemiec, Czech i Austrii. Tegoroczna wystawa taboru kolejowego TRAKO to ponad kilometr torów ekspozycyjnych na których PESA Bydgoszcz pokazała czteroosiową lokomotywę Gama 111Ed Marathon, nie prezentowaną jeszcze w Polsce, a Newag Gliwice - dwusystemową lokomotywę E4MSU Griffin, natomiast Express InterCity Premium - pierwszy skład Pendolino produkcji Alstom, zostanie doholowany na wystawę w trzecim dniu, 26 bm. Siemens pokazał różne typy lokomotyw - elektryczne, jedno- i wielosystemowe oraz spalinowe. Najnowszą konstrukcją w ofercie tego koncernu jest "Vectron" DC.