6.jpg

 2013 trakoWśród zagranicznych wystawców tegorocznej edycji Trako, najliczniejszą grupę stanowią firmy z Niemiec, Czech i Austrii. Tegoroczna wystawa taboru kolejowego TRAKO to ponad kilometr torów ekspozycyjnych na których PESA Bydgoszcz pokazała czteroosiową lokomotywę Gama 111Ed Marathon, nie prezentowaną jeszcze w Polsce, a Newag Gliwice - dwusystemową lokomotywę E4MSU Griffin, natomiast Express InterCity Premium - pierwszy skład Pendolino produkcji Alstom, zostanie doholowany na wystawę w trzecim dniu, 26 bm. Siemens pokazał różne typy lokomotyw - elektryczne, jedno- i wielosystemowe oraz spalinowe. Najnowszą konstrukcją w ofercie tego koncernu jest "Vectron" DC.

 2014 09 14 protest warszawaW dniu dzisiejszym udało się uwiecznić na zdjęciach przemarsz wielu organizacji związkowych zrzeszonych w trzech centralach związkowych FZZ, OPZZ, oraz Solidarność, od Stadionu Narodowego przy którym zaparkowało większość autokarów przybyłych na dzisiejszą manifestację, mostem księcia Józefa Poniatowskiego, dalej ulicą Nowy Świat, Krakowskim Przedmieściem na plac Zamkowy.