4.jpg
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

 2013 trakoWśród zagranicznych wystawców tegorocznej edycji Trako, najliczniejszą grupę stanowią firmy z Niemiec, Czech i Austrii. Tegoroczna wystawa taboru kolejowego TRAKO to ponad kilometr torów ekspozycyjnych na których PESA Bydgoszcz pokazała czteroosiową lokomotywę Gama 111Ed Marathon, nie prezentowaną jeszcze w Polsce, a Newag Gliwice - dwusystemową lokomotywę E4MSU Griffin, natomiast Express InterCity Premium - pierwszy skład Pendolino produkcji Alstom, zostanie doholowany na wystawę w trzecim dniu, 26 bm. Siemens pokazał różne typy lokomotyw - elektryczne, jedno- i wielosystemowe oraz spalinowe. Najnowszą konstrukcją w ofercie tego koncernu jest "Vectron" DC.

Wśród zagranicznych wystawców tegorocznej edycji Trako, najliczniejszą grupę stanowią firmy z Niemiec, Czech i Austrii. Tegoroczna wystawa taboru kolejowego TRAKO to ponad kilometr torów ekspozycyjnych na których PESA Bydgoszcz pokazała czteroosiową lokomotywę Gama 111Ed Marathon, nie prezentowaną jeszcze w Polsce, a Newag Gliwice - dwusystemową lokomotywę E4MSU Griffin, natomiast Express InterCity Premium - pierwszy skład Pendolino produkcji Alstom, zostanie doholowany na wystawę w trzecim dniu, 26 bm. Siemens pokazał różne typy lokomotyw - elektryczne, jedno- i wielosystemowe oraz spalinowe. Najnowszą konstrukcją w ofercie tego koncernu jest "Vectron" DC.

2013 trako

- Kolej staje się coraz ważniejszą dziedziną gospodarki, a przestaje być jej chorym dzieckiem - powiedział we wtorek w Gdańsku wiceminister transportu, budownictwa i gospodarki morskiej Andrzej Massel podczas inauguracji 10. Międzynarodowych Targów Kolejowych TRAKO. O tym, że kolej staje się coraz ważniejszą dziedziną gospodarki świadczą rozwój infrastruktury kolejowej oraz inwestycje w tabor do przewozów dalekobieżnych i regionalnych - zwrócił uwagę Massel w swoim wystąpieniu. "Jeżeli poskładamy to wszystko, co udało się zakontraktować w ostatnich dwóch latach, to okazuje się, że jest to potężny program taborowy i chcielibyśmy, żeby był kontynuowany z jeszcze większym nasileniem" - dodał. Podkreślił, że rozwijają się przewozy towarowe, zwłaszcza intermodalne oraz poważnie traktowana jest przez zarząd PKP sprawa prywatyzacji.

Trako to największe i najbardziej prestiżowe w Polsce oraz drugie w Europie spotkanie branży transportu szynowego. Prezentacja aktualnego poziomu rozwoju systemów transportowych oraz infrastruktury kolejowej w Polsce, Europie i na świecie.