3.jpg
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Przypomnijmy - na ostatnim spotkaniu w dniu 22 stycznia br. padła propozycja podwyżki płacy zasadniczej o 2,1% dla każdego zatrudnionego pracownika objętego Paktem Gwarancji Pracowniczych, co przekłada się na kwotę 38 zł brutto.

 

Przypomnijmy - na ostatnim spotkaniu w dniu 22 stycznia br. padła propozycja podwyżki płacy zasadniczej o 2,1% dla każdego zatrudnionego pracownika objętego Paktem Gwarancji Pracowniczych, co przekłada się na kwotę 38 zł brutto.

Marek Michałowski ze Związku Zawodowego Dyspozytorów od razu zapowiedział, że reprezentuje on grupę zawodową w której wszyscy są na "wskaźniku" i jeżeli w porozumieniu tym nie znajdą się zapisy umożliwiające wzrost wynagrodzeń to takiego porozumienia nie podpisze.

Leszek Miętek natomiast deklaruje, że jest gotowy dziś do podpisania porozumienia jeżeli propozycja będzie do przyjęcia. W dalszej części spotkania proponuje wypłatę jednorazowej premii, która ma spełnić rolę rekompensaty dla pracowników. Prezes przychyla się do propozycji ale zaznacza, jak pozwolą na to wyniki.

Na dzisiejszym spotkaniu p.o. prezesa Adam Purwin złożył kolejną propozycję. Tym razem jest to kwota 60 zł od miesiąca lipca dla każdego pracownika objętego PGP a dla wskaźnikowców podtrzymał propozycję wypłaty premii za osiąganie "spersonalizowanych" celów, nie przedstawiając jednakże żadnych zasad. Prezes podkreślił, że liczy w dniu dzisiejszym na zbliżenie stanowisk.

Dariusz Browarek stanowczo odrzuca propozycję zaproponowanej kwoty oraz terminu wdrożenia. Następnie podtrzymuje swą propozycję w kwocie 450 zł z terminem od stycznia tego roku.

Chciałbym abyśmy traktowali się poważnie - mówi Leszek Miętek - i dodaje, że tak propozycja raczej nas cofnęła niż zbliżyła. W dalszej części wypowiedzi argumentuje, że od zmiany zarządu w spółce nie ma żadnych spotkań i tak naprawdę nie wiadomo co się w spółce dzieje. Kwartalne spotkania są zapisane w porozumieniu partnerów społecznych - dodaje. Swą wiedzę czerpie ze spotkań rady nadzorczej a nie wszystkie informacje można przekazać na tym forum ze względu, iż spółka znajduje się obecnie na giełdzie. W dalszej części spotkania uświadamia i przypomina zebranym jak wyglądały negocjacje płacowe w spółce. Postuluje o to by nie było gry na czas. Po wypowiedzi przewodniczącego ZZM prezes proponuje spotkanie informacyjne w poniedziałek 3 lutego 2014 na godzinę 12:00.

- Liczba 60 w cale nie jest zła, gdyby ją można przeliczyć przez kurs Euro to byśmy się zbliżyli do podpisania porozumienia - mówi Grzegorz Samek. - oczywiście od stycznia tego roku - dodaje. - Mam nadzieję, że koledzy nie podpiszą porozumienia w kwocie niższej niż tą którą zaproponowałem - mówi Samek w dalszej części spotkania.

Krzysztof Czarnota przypomina, że spotkanie jest kontynuacją mediacji w ramach sporu z ubiegłego roku. Proponuje abyśmy poczekali jeszcze do następnego spotkania celem uzupełnienia informacji. Dalej argumentuje, że w spółce wciąż nie ma prezesa oraz uzupełnionego składu zarządu, nie znamy jeszcze planu działalności na rok 2014. W dniu 26 lutym na posiedzeniu rady będzie przedstawiony plan działalności spółki, polityka taborowa oraz stan finansów i wtedy będzie. Ma również nadzieję, że do tego czasu będzie już nowy prezes który będzie posiadał odpowiednie pełnomocnictwa do zaciągnięcia tego zobowiązania. Następnie dodaje, że po wynikach za pierwszy kwartał będzie widoczna tendencja, natomiast dzisiejsze propozycje 38 czy 60 w żaden sposób nie pasują do wyliczeń. Przypomina również, że w ubiegłym roku w pozostałych spółkach nawet tych o ujemnym bilansie można odnotować wzrost wynagrodzeń, a w niektórych zapisano je również w roku bieżącym.

W dalszej dyskusji mogliśmy usłyszeć, że do drugiej rundy kwalifikacyjnej na nowego prezesa przeszły cztery osoby - żadne nazwiska jednak nie padają. Marek Podskalny popiera propozycję aby w akcji awansowej nie pominąć wskaźnikowców dodaje on, że ci pracownicy nie mieli tak do końca wpływu na zmianę zasad wynagradzania. Zgadza się z tym aby przyjrzeć się sytuacji w spółce bardziej kompleksowo aby można podjąć decyzję. Głos zabrał również mediator Login Komołowski, który zaproponował rozwiązania jak w wypowiedzi Krzysztofa Czarnoty.

Podsumowanie

Najpierw uzupełnienie wiadomości o spółce, wyniki za rok poprzedni, uzupełnienie składu rady nadzorczej, wybór nowego prezesa, wyniki za pierwszy kwartał potem zarząd zaproponuje realną podwyżkę. Wszystko potrwa ... Do piętnastego marca br zostanie zorganizowane spotkanie odnośnie sytuacji w spółce, może będzie już nowy prezes i w końcu padnie poważna propozycja - będę przygotowany - obiecuje Adam Purwin. Ostatnia podwyżka w spółce została wdrożona od dnia 1 kwietnia 2011 i wyniosła średnio 130 zł w uposażeniu zasadniczym o czym pisał "warsztat". Link

redakcja