6.jpg
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

  Związek Zawodowy Pracowników Kolejowych, używający potocznej nazwy ZZK odegrał istotna rolę w odbudowie i modernizacji przedsiębiorstwa Polskie Koleje Państwowe w latach odbudowy gospodarczej kraju. Jego wyjątkowa pozycja spośród innych związków zawodowych tego okresu w kraju, wynikała z siły inteligencji kolejarskiej i jej zaangażowania w odbudowę polskiego kolejnictwa na wielu płaszczyznach.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

  Związkowcy piszą, że Karnowski utworzył w centrali PKP S.A. 21 departamentów - więcej niż jest w Ministerstwie Transportu. "Mamy więc 21 wysokopłatnych Dyrektorów Departamentów z wynagrodzeniem stanowiącym 6-8 średnich krajowych i już 25 zastępców tych dyrektorów" - czytamy w liście do szefa rządu.