7.jpg

  Związkowcy piszą, że Karnowski utworzył w centrali PKP S.A. 21 departamentów - więcej niż jest w Ministerstwie Transportu. "Mamy więc 21 wysokopłatnych Dyrektorów Departamentów z wynagrodzeniem stanowiącym 6-8 średnich krajowych i już 25 zastępców tych dyrektorów" - czytamy w liście do szefa rządu.

 Podczas  dzisiejszych negocjacji ws ulg przejazdowych Prezes Związku Pracodawców Kolejowych Krzysztof Mamiński złożył rezygnację z zajmowanego stanowiska. 

  W związku pojawiającymi się doniesieniami, że w niektórych spółkach grupy PKP mają być tworzone listy osób biorących udział w piątkowym strajku ostrzegawczym w celu wyciągnięcia konsekwencji służbowych, Krzysztof Mamiński, prezes Związku Pracodawców Kolejowych wydał oświadczenie w tej sprawie, z zastrzeżeniem artykułu 23-go ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.