7.jpg

  Nabyte uprawnienia do ulgowych przejazdów w roku 2012 obowiązują do końca stycznia 2013 roku.
Pobierz Protokół z mediacji sporu zbiorowego w dniu 4 stycznia 2013 roku

  Ostatnie Posiedzenie Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych w dniu 15 listopada 2012  r., poświęcono konsekwencjom usamorządowiania kolejowych spółek pasażerskich.

  We wtorek 6 listopada odbyła się w Warszawie kolejna edycja Kongresu Kolejowego, będącym corocznym forum kadry zarządzającej branżą, na którym wypunktowano szereg istotnych stojących przed polskim kolejnictwem wyzwań i problemów. Organizatorami wydarzenia byli: Wydawnictwo Rynek Kolejowy, Railway Business Forum oraz PKP Polskie Linie Kolejowe.