6.jpg
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

  We wtorek 6 listopada odbyła się w Warszawie kolejna edycja Kongresu Kolejowego, będącym corocznym forum kadry zarządzającej branżą, na którym wypunktowano szereg istotnych stojących przed polskim kolejnictwem wyzwań i problemów. Organizatorami wydarzenia byli: Wydawnictwo Rynek Kolejowy, Railway Business Forum oraz PKP Polskie Linie Kolejowe.

We wtorek 6 listopada odbyła się w Warszawie kolejna edycja Kongresu Kolejowego, będącym corocznym forum kadry zarządzającej branżą, na którym wypunktowano szereg istotnych stojących przed polskim kolejnictwem wyzwań i problemów. Organizatorami wydarzenia byli: Wydawnictwo Rynek Kolejowy, Railway Business Forum oraz PKP Polskie Linie Kolejowe. Gośćmi byli m.in. prof. Jerzy Buzek, b. premier RP oraz b. przewodniczący Parlamentu Europejskiego, oraz Sławomir Nowak, minister transportu, budownictwa i gospodarki morskiej, którzy tytułem wprowadzenia zajęli się - nowymi perspektywami budżetowymi Unii Europejskiej jako szansą dla polskiej kolei (Sławomir Nowak) oraz polityką energetyczną Unii Europejskiej (Jerzy Buzek).

#

W pierwszej części Kongresu, przebiegającej pod hasłem „Polityka, prawo, infrastruktura. Determinanty konkurencyjności sektora kolejowego", przeprowadzono dyskusję wprowadzającą do debaty pt „Transformacja w dobie kryzysu. Jak zreformować kolej w Polsce ?" którą prowadzili li wspólnie Jakub Karnowski, prezes PKP S.A. oraz Maciej Grelowski, przewodniczący rady głównej Business Centre Club. Następnie przeprowadzono panelową debatę – „Rząd Premiera Donalda Tuska stawia na kolej. Czego po tej deklaracji powinien spodziewać się rynek ?" w której uczestniczył m.in. Andrzej Massel, podsekretarz ds. kolejnictwa.

Interesująco wypowiadał się np. Marek Michałowski, prezes Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa mówiąc o różnych obecnych i spodziewanych zagrożeniach wynikających z realizacji inwestycji.

Zbigniew Jakubas, właściciel grupy Newag oraz firmy Feroco, również prezes firmy Multico, zadał pytania retoryczne – „Po pierwsze, gdzie jest rola PKP SA ? Ponieważ ustawa z 8 września 2000 roku, kiedy dzieliła całą grupę na spółki, praktycznie tworząc quasi-holding, tak naprawdę w zamyśle miała na celu likwidację PKP SA".

Remigiusz Paszkiewicz, prezes PKP Polskich Linii Kolejowych ocenił, że „istnieje ogromne ryzyko związane z harmonogramem i możliwością wykorzystania środków unijnych w tej perspektywie do roku 2015".

Jakub Karnowski, prezes PKP SA, poinformował o przygotowanej przez jego spółkę nowej, choć już kontestowanej przez środowisko strategii.

W debacie – „Rynek kolejowy: przeregulowany, źle uregulowany, uregulowany niewystarczająco – czy trzeba zmieniać otoczenie prawne kolei w Polsce ?" wzięli udział m.in. Krzysztof Dyl, prezes Urzędu Transportu Kolejowego, oraz Bogusław Liberadzki, poseł do Parlamentu Europejskiego. Ten ostatni wyraził pogląd, że polska kolej zmierza ku katastrofie„Nie tędy droga, nie w tym kierunku i nie w tym tempie". Ostrzegał - „Transport kolejowy wymaga stabilizacji i logiki. Ponadto potrzebuje doświadczenia i „polubienia" go. Jeżeli mamy spółki kolejowe w których zarządach nie ma kolejarzy, znawców tematu, tylko są sami finansiści, to będzie katastrofa". Podkreślił też -„Do katastrofy prowadzi gospodarka rozwinięta tylko na usługach. Potrzebny jest przemysł. Czeka nas program reindustrializacji Europy. Bez kolei jest to niemożliwe."

Kolejną była debata – „Infrastruktura – serce polskiego systemu kolejowego", w której uczestniczył minister Andrzej Massel.

#

Drugą część obrad Kongresu poświęcono stawkom dostępu. Tytułem wprowadzenia głos zabrali Tadeusz Syryjczyk oraz Bogusław Kowalski. Następnie odbyła się debata – „Jak i po co zmienić system liczenia kosztów dostępu do infrastruktury kolejowej ?".

#

Przewozy pasażerskie były tematem trzeciej części Kongresu. Paneliści usiłowali odpowiedzieć, czy rząd powinien reformować Przewozy Regionalne, oraz dyskutowali nad oczekiwaniami jakościowymi wobec przewoźników pasażerskich oraz efektywnością inwestowania w tabor kolejowy.

#

Wystąpienie miał też prof. Wojciech Suchorzewski z Politechniki Warszawskiej który zajął się rolą kolei w realizacji strategii gospodarki niskoemisyjnej.

#

Podsumowując, wypowiedzi były różne – subiektywne, ogólnikowe, powściągliwe, oraz bardzo odważne, rzeczowe, jak się wydaje, będące najbardziej obiektywnymi. Wyrażam opinię, że w debatach kongresowych zabrakło tematu związanego z tzw. czynnikiem ludzkim – pracownikami, oraz prowadzonym bardzo trudnym dialogu społecznym. Zapomniano, że w realizacji zadań pracownicy stanowią element podstawowy. Mam jednak nadzieję, że tym tematem będzie można zająć się w przyszłości, oraz że szansa tak nieskrępowanej wymiany ocen powtórzy się za rok na kolejnej edycji Kongresu Kolejowego.

ZZPW na Kongresie reprezentował Maciej Michalczonek, sekretarz generalny.

 

Link do filmu

(mzm)