5.jpg
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

W spotkaniu udział wziął pełniący ówcześnie obowiązki prezesa Adam Purwin, obecnie już prezes, oraz Joanna Drozd, dyrektor Biura Zarządzania Zasobami Ludzkimi w spółce - będzie ona również odpowiedzialna za kontakt z organizacjami związkowymi. Spotkanie miało charakter informacyjny i zostało podzielone na dwie części.

 

W spotkaniu udział wziął pełniący ówcześnie obowiązki prezesa Adam Purwin, obecnie już prezes, oraz Joanna Drozd, dyrektor Biura Zarządzania Zasobami Ludzkimi w spółce - będzie ona również odpowiedzialna za kontakt z organizacjami związkowymi. Spotkanie miało charakter informacyjny i zostało podzielone na dwie części.

Pierwsza część

Na poprzednim spotkaniu padła propozycja aby zorganizować spotkanie informacyjne w ramach którego przedstawiciele związków zawodowych dowiedzą się jakie obowiązki informacyjne oraz obostrzenia z nimi związane mają osoby mające dostęp do danych "wrażliwych" spółki. Tę część spotkania poprowadził prezes Piotr Paliło z Biura Informacji Kapitałowych we Wrocławiu, które zajmuje się tą problematyką i współpracuje z PKP Cargo. Na szkoleniu zostały omówione obowiązki informacyjne spółki oraz reżim informacyjny jaki od momentu wejścia na Giełdę Papierów Wartościowych jest ona zmuszona dotrzymywać. Podsumowując szkolenie można by napisać tak - aby związki mogły wystąpić z wnioskiem o podniesienie płac powinny się opierać na pozytywnych wynikach finansowych. Jednakże wyniki spółki będą nam udostępnione w dniu 14 marca 2014 - w dniu w którym będzie opublikowany raport roczny PKP Cargo, i stąd obowiązujący w tym zakresie reżim informacyjny. Wszystkie informacje poufne a więc potencjalnie cenotwórcze, które w jakikolwiek sposób mogły by wpłynąć na kurs akcji na GPW przed publikacją raportu rocznego są niedozwolone, i z pewnością mogłyby być podstawą wdrożenia dochodzenia przez Komisję Papierów Wartościowych.

Druga część

Drugą część spotkania poprowadził prezes Purwin, który jednakże nie powiedział nam nic nowego czego nie moglibyśmy się nie dowiedzieć wcześniej z doniesień prasowych, jak i informacji udzielanych przez samą spółkę. - Szukamy maszynistów głównie w czterech zakładach: Śląskim, Śląsko – Dąbrowskim, Północnym i Wielkopolskim – mówi Purwin – uruchomiona jest już rekrutacja na szkolenie. Średni koszt wyszkolenia jednego maszynisty spółka wyliczyła na około 100 tys. złotych i będzie trwało 1,5 roku. Spółka obecnie zatrudnia ogółem 22.711 pracowników.

redakcja