3.jpg

  W dniu 29 maja odbyło się spotkanie w PKP CARGO w sprawie żądania wdrożenia podwyżek w wys. 340 zł do uposażenia zasadniczego zgłoszonego przez organizacje związkowe na spotkaniu w dniu 23 marca 2017 r.

  Najpierw dialog - odpowiedź Zarządu PKP CARGO S.A.

Związki żądają 340 złotych podwyżki