4.jpg
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

  Po 17 godzinach negocjacji (będących kolejnym etapem rozmów toczących się od maja 2017 r.) nie udało się osiągnąć porozumienia w sprawie rekompensat dla wszystkich pracowników Przewozów Regionalnych za brak podwyżek płac od 2013 r

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

 Porozumienie pomiędzy stronami Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników zatrudnionych przez Zakłady PKP CARGO S.A.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

  W dniu 29 maja odbyło się spotkanie w PKP CARGO w sprawie żądania wdrożenia podwyżek w wys. 340 zł do uposażenia zasadniczego zgłoszonego przez organizacje związkowe na spotkaniu w dniu 23 marca 2017 r.