5.jpg

 Porozumienie pomiędzy stronami Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników zatrudnionych przez Zakłady PKP CARGO S.A.

Zarząd Spółki PKP CARGO S.A. (,,Spółka", "PKP CARGO") informuje o zawarciu w dniu 26 czerwca 2017 r. porozumienia pomiędzy Stronami Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników zatrudnionych przez Zakłady PKP CARGO S.A. (,,Porozumienie").

Na mocy Porozumienia, Strony postanowiły, że z dniem 1 września 2017 r. wdrożona zostanie podwyżka wynagrodzeń.

Spółka oszacowała, że do końca 2017 r. koszt podwyżki wyniesie około 26,7 mln zł


Pełna treść porozumienia - pobierz

red