4.jpg
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

  Pracownicy PKP Intercity otrzymają podwyżkę

 

Związki zawodowe zawarły porozumienie z PKP Intercity.  W drodze mediacji ustalono wypłatę jednorazową 1200 zł dla każdego etatowego pracownika. Od 1 lipca 2017 r. podwyżka w uposażeniu zasadniczym wyniesie średnio 130 zł. Natomiast w styczniu zespół dwustronny rozpocznie rozmowy na temat zmian w systemie wynagrodzenia.

Zgodnie z porozumieniem, który zakończył spór zbiorowy z organizacjami związkowymi w PKP Intercity, pracodawca zobowiązał się do wypłaty na rzecz wszystkich pracowników spółki, zatrudnionych na umowę o pracę (wg stanu zatrudnienia na dzień 1 grudnia 2016), z wyłączeniem osób wskazanych poniżej, jednorazowej kwoty dodatkowego wynagrodzenia, stanowiącej równowartość kwoty 200 zł pomnożonej przez 6 miesięcy (obejmującej okres styczeń-czerwiec 2017), tj. w łącznej wysokości 1200 zł brutto (proporcjonalnie do wysokości etatu danego pracownika). Dodatkowe wynagrodzenie zostanie wypłacone w grudniu 2016 r.

Strony ustaliły, że spotkanie zespołu roboczego ds. wypracowania zmodyfikowanego systemu wynagrodzeń odbędzie się nie później niż 16 stycznia 2017 r. Nowa struktura płacowa (lub założenia do niej) ma zostać wypracowane do końca czerwca przyszłego roku.

Ponadto, z dniem 1 lipca 2017 r. zarząd PKP IC zobowiązał się do wdrożenia podwyżki wynagrodzeń zasadniczych dla pracowników wynagradzanych wg ZUZP w kwocie 130 zł miesięcznie średnio na jednego zatrudnionego wg stanu na 1 Iipca 2017 r. Szczegółowe zasady podziału środków na podwyżki wynagrodzeń, zostaną określone w czerwcu przyszłego roku z uwzględnieniem zmodyfikowanego systemu wynagrodzeń.  Podstawą wynagrodzenia pracowników wynagradzanych w oparciu o wskaźnik będzie przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez nagród z zysku za IV kwartał 2010 r.

Realizacja powyższych ustaleń sprawi, że strona społeczna nie będzie wszczynać sporów zbiorowych na tle płacowym do 30 czerwca 2018 r.

Pobierz protokół