7.jpg

 Inspektorzy pracy piszą do posłów maile z prośbą o pieniądze

 Za miesiąc czeka nas świąteczny paraliż? Firmy potrzebują tysięcy pracowników sezonowych. Nigdzie nie podają za ile możesz zarobić ...

 Niekontrolowanie zaniedbań pracowników to pierwszy krok do upadku firmy. Pracodawca ma trzy narzędzia: upomnienie, naganę i kary finansowe

 Ile naprawdę kosztuje pracownik pracodawcę? Okazuje się, że wynagrodzenie to zaledwie 60 proc. wydatków. Do pozostałych kosztów zaliczają się między innymi składki na ubezpieczenie społeczne.

 Od 1 stycznia 2017 r. pracodawca zatrudniający co najmniej 20 i mniej niż 50 pracowników, nieobjętych układem zbiorowym pracy ustala warunki wynagradzania za pracę w regulaminie wynagradzania, jeżeli zakładowa organizacja związkowa wystąpi z wnioskiem o jego ustalenie