2.jpg

 Niekontrolowanie zaniedbań pracowników to pierwszy krok do upadku firmy. Pracodawca ma trzy narzędzia: upomnienie, naganę i kary finansowe

 

 lock