3.jpg

 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w trybie uproszczonym w dniu 16 listopada 2017 r. sprawy ze skargi Związku Zawodowego Pracowników Samorządowych Urzędu Miasta w (...) na bezczynność Burmistrza Miasta (...) w przedmiocie rozpoznania wniosku z dnia (...) marca 2017 r. o udostępnienie informacji publicznej

 

 lock