1.jpg

  Balczun wprowadza ten sam scenariusz co miał miejsce w Polsce w latach 2000-2001

 

 lock