2.jpg

  Sprawdzą wydawanie pieniędzy z Unii Europejskiej
Jeśli chodzi tylko o Regionalny Program Operacyjny w latach 2007-2013, to województwo śląskie otrzymało dofinansowanie dla 29 projektów inwestycyjnych na kwotę niemal 630 milionów złotych. Wśród projektów są m.in.: kontynuacja budowy DTŚ Zachód, dostawa elektrycznych zespołów trakcyjnych (Koleje Śląskie)

 

 lock