1.jpg

  Po kilku latach spadków Małopolskie Przewozy Regionalne wreszcie zaliczyły wzrost liczby pasażerów. W tym roku PR wybrało już 20 proc. więcej podróżnych niż rok wcześniej. Spółka wiąże to z nowym rozkładem jazdy oraz dużą akcją promocyjną.

  – Mamy już bardzo zaawansowane negocjacje z bankami w celu pozyskania finansowania w formie kredytu lub obligacji na inwestycje taborowe – poinformował prezes spółki Przewozy Regionalne Krzysztof Mamiński. Celem jest program inwestycyjny wart 620 milionów złotych – jak podkreśla prezes, największy w historii spółki.

Z powodu objęcia udziałów przez ARP, kapitał własny spółki wzrósł o 682 mln złotych. Środki pieniężne spółki wzrosły o 145 mln złotych. Zarząd spółki zaproponował pokrycie straty z kapitału zapasowego, który powstanie w przyszłych okresach lub z zysków z lat przyszłych. Bilans spółki na koniec roku wynosił ponad 1,1 mld złotych.

RK

  Od 20 czerwca Elżbieta Załuska nie jest już dyrektorem podlaskiego oddziału Przewozów Regionalnych, funkcje tą pełniła od 9 lat. Zarząd spółki w Warszawie poinformował jedynie, że na to stanowisko wyznaczył Jarosława Glazera.

  Regionalne planuje prezes Krzysztof Mamiński , spółka zmieni nazwę, logo i schemat malowania taboru.