5.jpg

  Działające w Przewozach Regionalnych związki zawodowe zażądały premii kwartalnej w wysokości 1200 złotych dla wszystkich pracowników z tytułu braku podwyżek płac od 2013 roku. Ich propozycja jest jednak mocno rozbieżna z propozycją zarządu spółki

 

 lock