4.jpg

  akończył się spór zbiorowy na tle płacowym w spółce Lotos Kolej. Pracodawca i cztery organizacje związkowe uzgodniły po rokowaniach wzrost wynagrodzenia zasadniczego pracowników spółki.

 

 lock