5.jpg

  Sąd Najwyższy w Warszawie nie przychylił się do wniosku obrony i oddalił 13 kwietnia br. kasację wyroku skazującego naszego kolegę Tomasza m.in. na 3 lata i 3 miesiące więzienia za nieumyślne spowodowanie katastrofy kolejowej na stacji Baby 12 sierpnia 2011 r. Sąd nie dopatrzył się rażących uchybień prawa będących podstawą do kasacji. Orzeczenie jest niestety ostateczne

 

 lock