5.jpg

 Sąd Najwyższy USA podtrzymał federalne prawo dotyczące obowiązkowego płacenia składek związkowych przez wszystkich pracowników sektora budżetowego.

 – Jeżeli nie mamy dobrze strzeżonych granic, nie mamy państwa – mówił miliarder.

 Dużo niższy w porównaniu z 2014 r. zysk netto przewoźnika to efekt m.in. jednorazowego odpisu z tytułu utraty wartości aktywów spółki w wysokości 177 mln zł

 Związek zawodowy na wschodzie Islandii chce rozprawić się z pracodawcami, którzy na zagranicznych stronach poszukują „wolontariuszy”.

 Związek Zawodowy Przemysłu i Energetyki Atomowej wystąpił z ostrą krytyką decyzji Ministerstwa Energetyki i Przemysłu Węglowego Ukrainy o podwyższaniu mocy oraz "manewrowaniu" mocą ukraińskich reaktorów.