1.jpg

  Przewozy Regionalne zostaną przekształcone w spółkę akcyjną

  Działające w Przewozach Regionalnych związki zawodowe zażądały premii kwartalnej w wysokości 1200 złotych dla wszystkich pracowników z tytułu braku podwyżek płac od 2013 roku. Ich propozycja jest jednak mocno rozbieżna z propozycją zarządu spółki

Komisja Europejska rozpoczęła postępowanie wyjaśniające w sprawie pomocy na restrukturyzację dla spółki Przewozy Regionalne.

  Obecnie rocznie przewozimy blisko 80 mln pasażerów. Dzięki temu nasz wynik finansowy za 2016 r., a więc już pod nowym kierownictwem, wyniósł 51,2 mln zł, natomiast wynik za 2017 r. będzie jeszcze lepszy.

  Przewozy Regionalne kontra Koleje Małopolskie