2.jpg

 Sierpień 80 i żąda od premiera, by podał które spółki sprowadzają zagraniczny węgiel i ile? Czy na pewno ciepła zima powodem braku zamówień w elektrowniach

 

 lock