7.jpg

  Dyrektorzy w areszcie, było też porwanie

  Podczas, gdy Koleje Śląskie, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego i PESA Bydgoszcz czekają na możliwość sfinalizowania umowy na dostawę taboru kolejowego, nie ustają dywagacje na temat ilości jednostek, które mogą trafić w kolejnych miesiącach na śląskie tory

  Koleje Śląskie od początków istnienia miały kłopot z kreowaniem pozytywnego wizerunku. Przypomnę katastrofę na starcie spółki w grudniu 2012 r. Niby z powodów ataku zimy odwoływano pociąg za pociągiem. To był falstart, za który stanowiskami zapłacili prezesi spółki oraz marszałek województwa.

  W ramach wydatków „transportowych” na dotowanie regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich Przewozy Regionalne otrzymały ok. 34 mln zł, a Koleje Śląskie ok. 140 mln zł.

  Sprawdzą wydawanie pieniędzy z Unii Europejskiej
Jeśli chodzi tylko o Regionalny Program Operacyjny w latach 2007-2013, to województwo śląskie otrzymało dofinansowanie dla 29 projektów inwestycyjnych na kwotę niemal 630 milionów złotych. Wśród projektów są m.in.: kontynuacja budowy DTŚ Zachód, dostawa elektrycznych zespołów trakcyjnych (Koleje Śląskie)