4.jpg

  Z zakładów wywożą sprzęt, zwolniono już ponad 20 osób. W kolejce są następne. Gliwicki zakład spółki Newag (dawniej Zakłady Naprawcze Lokomotyw Elektrycznych), dziś noszący nazwę Centrum Kompetencji Pojazdów Szynowych, może zostać zlikwidowany, a jego produkcja przeniesiona do Nowego Sącza. Pracę straciłoby ponad 350 osób - Nowiny Gliwickie

  Konduktorzy z Warsu protestowali w Krakowie pod hasłem "Stop represjom w Wars". Ich zdaniem PKP Intercity (pod którą podlega Warsowi) nagminnie łamie ich prawa pracownicze - Wyborcza, Kraków

  Spór zbiorowy jest konsekwencją nieuwzględnienia przez Zarząd TK Telekom podnoszonych przez Przedstawicieli Związków Zawodowych żądań

  

W dniu dzisiejszym odbędzie się spotkanie w ramach dialogu społecznego w spółce PKP Cargo.

Omówione zostaną następujące punkty:
- Wyniki PKP Cargo za pierwszy kwartał 2106 roku (mogliśmy je poznać w dniu wczorajszym po zaplanowanej konferencji
- Nowy Regulamin Organizacyjny Spółki PKP Cargo (propozycje zmian)
- Porozumienie Stron ZUZP z 15.03.2016
- Sprawy bieżące

Poniżej pismo zawierające propozycje zmian (po zalogowaniu)

  Notatka ze spotkania Zarządu Spółki Przewozy Regionalne ze związkami zawodowymi w dniu 28.04.2016 r. w siedzibie Spółki w Warszawie w sprawie omówienia aktualnego stanu restrukturyzacji Spółki oraz Programu Dobrowolnych Odejść