7.jpg

  Sąd Najwyższy w Warszawie nie przychylił się do wniosku obrony i oddalił 13 kwietnia br. kasację wyroku skazującego naszego kolegę Tomasza m.in. na 3 lata i 3 miesiące więzienia za nieumyślne spowodowanie katastrofy kolejowej na stacji Baby 12 sierpnia 2011 r. Sąd nie dopatrzył się rażących uchybień prawa będących podstawą do kasacji. Orzeczenie jest niestety ostateczne

 Sąd Najwyższy w Warszawie nie przychylił się do wniosku obrony i 13 kwietnia oddalił kasację wyroku skazującego maszynistę PKP Intercity na 3 lata i 3 miesiące więzienia za nieumyślne spowodowanie katastrofy kolejowej w Babach w dniu 12 sierpnia 2011 roku. RK 14.04.2016

 Rada Nadzorcza PKP Cargo wszczęła postępowanie kwalifikacyjne na członka zarządu - przedstawiciela pracowników PKP Cargo. Postępowanie będzie prowadzone do połowy czerwca 2016 r.

Zarząd PKP Cargo porozumiał się ze stroną związkową w sprawie odwołania akcji protestacyjnej.   Link

  Odpowiedź Centrali Spółki na nasz wniosek dotyczący przywrócenia urlopu zdrowotnego dla pracowników

Link